Luisa Freixas

Manta XI, 2021

Mixed media on canvas

41.30h x 74.80w in

LF001

Luisa Freixas

Manta XII, 2021

Mixed media on canvas

39h x 39w in

LF002

Luisa Freixas

Naturaleza Urbana, 2020

Mixed media on canvas

39.37h x 39.37w in

LF004

Luisa Freixas

Untitled, 2021

Mixed media on canvas

39.40h x 78.70w in

LF006

Luisa Freixas

Untitled, 2021

Mixed media on canvas

39.40h x 78.70w in

LF007

Luisa Freixas

Untitled, 2021

Mixed media on canvas

39.40h x 78.70w in

LF008

Luisa Freixas

Untitled, 2021

Mixed media on canvas

39.40h x 78.70w in

LF009